TILL SVENSKA KUNDERByggnadsprojekt i Irland


Genom regelbunden kontakt med arkitektkollegor i Sverige har vi utvecklat en förståelse för och kunskap om nordisk byggande och dess processer. Vi har också erfarenhet av, och är bekväma med, att arbeta med svenska design- och ingenjörsföretag i Irland. Vår kunskap i svenska och vårt intresse för svensk byggnadskultur betyder det att vi kan kommunicera på flera sätt, vilket underlättar möjligheterna att skapa unika projekt som passar den irländska marknaden.


Vi har lång erfarenhet av att projektera och leda projekt, inklusive entreprenadupphandlingar. Här, liksom överallt i världen, är målet att leverera rätt projekt, vid rätt tid och på budget. Men, lagar och regler, marknad, konstruktionstekniker och projekt- och ledningssystem varierar från land till land. Vi hjälper våra utländska kunder med tjänster och tydliga råd skräddarsydda för deras speciella behov, tidplaner och målsättningar.


Kontakta Eoin O Cofaigh för mer information. Möten kan hållas i Stockholmsregionen eller på andra platser.

ABOUT US     CLIENTS      PROJECTS     SPECIAL SKILLS    CONTACT

Designing    Managing    Sustaining